sygnet_100px

W imieniu Zarządu Spółki z przyjemnością informujemy, że w miesiącu czerwcu br. Spółka TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. uzyskała certyfikat bezpiecznej firmy przyznany przez Fundację Veracity.

Pozyskanie certyfikatu bezpiecznej firmy to znak, że Spółka prowadzi działalność bezpiecznie, wiarygodnie, efektywnie zarządza  a swoim klientom gwarantuje bezpieczeństwo, poufność, wiarygodność, przejrzystości działania, etykę biznesową.

W ramach przeprowadzonego audytu eksperci dokonali weryfikacji zgodności działalności naszej Spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi  – polskim i unijnym prawem ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o ochronie danych osobowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także pozostałych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji.