Szkolenia i doradztwo z zakresu archiwizacji to usługa jaką proponujemy naszym Klientom, którzy chcieliby samodzielnie prowadzić swoje składnice akt. Wiedza uzyskana podczas spotkań indywidualnych, bądź szkoleń pozwala zapoznać się z zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie według aktualnych przepisów prawnych.

Czego uczymy, w czym doradzamy?

  • Prowadzenie zakładowej składnicy akt
  • Znaczenie i funkcjonowanie obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej
  • Porządkowanie dokumentacji: jak oznaczać sprawy i konstruować ewidencję?
  • Brakowanie i niszczenie dokumentów – procedury postępowania
  • Ochrona danych osobowych i sposoby zabezpieczenia dokumentów
  • Udostępnianie dokumentów: kto jest osobą upoważnioną do dostępu do dokumentów?
  • Współpraca z archiwami państwowymi
  • Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania
  • Jak postępować z dokumentacją jednostki likwidowanej?
NASZE USŁUGI

Przechowywanie dokumentacji

Przechowywanie dokumentacji

Przechowywanie dokumentacji w specjalistycznych magazynach
zobacz

Skanowanie dokumentacji

Skanowanie dokumentacji

Digitalizacja, czyli przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej
zobacz
Opinie naszych klientów
Powierzone Firmie prace zostały wykonane bardzo profesjonalnie, sprawnie i terminowo, współpraca przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz w sympatycznej atmosferze.
Dyrektor Szkoły
Sopocka Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki
Poziom stosowanych zabezpieczeń technicznych i należyta uwaga przywiązywana do kwestii ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przez pracowników zasługuje na wyróżnienie.
Zarząd
Kasa Stefczyka
Wykonawca wykazał się sprawnością organizacyjną i umiejętnością współpracy. Zadanie wykonane zostało z należytą starannością.
Pomorski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Potwierdzamy, że zlecone prace zostały wykonane z należytą starannością, rzetelnie, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz w terminie ustalonym w umowie.
Dyrektor
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie
Dlaczego klienci korzystają z naszych usług

UZNANY PARTNER

Od kilkunastu lat nasza firma obsługuje kluczowe procesy dla spółek MŚP i korporacyjnych. Nasze doświadczenie wykracza poza standardowy outsourcing, co udowadnialiśmy realizując setki projektów przeformatowań procesów i rozwoju w celu dostosowania do aktualnych potrzeb rynkowych naszych Klientów.

Jakość

Realizacją usług zajmują się doświadczeni w swoich dziedzinach praktycy .

Integralność

Wieloletnia obecność na rynku oparta jest o najwyższą etykę pracy.

Wsparcie

Wychodzimy naprzeciw zwykłej koordynacji usług - podpowiadamy, polecamy i pomagamy w rozwoju.

Poufność

Zachowujemy najwyższe standardy poufności na poziomie pozwalającym nam świadczyć usługi dla klientów instytucji finansowych.