Usługi administracyjne obejmują swym zakresem obsługę polegającą na administrowaniu obiektami, poczynając od rozwiązywania bieżących problemów administracyjnych, zapewnienie ciągłości dostawy mediów, obsłudze eksploatacyjnej, obsłudze technicznej poprzez realizację zadań inwestycyjno-remontowej, pozyskanie lokali po kompleksowe wyposażenie obiektów w niezbędne systemy,  instalacje i wyposażenie takie jak klimatyzację, wentylację, umeblowanie, oznakowanie (np. szyldy).

Dodatkowy zakres w ramach usług administracyjnych obejmuje wysyłkę korespondencji seryjnej, która realizowana jest w dwóch wariantach: wysyłki realizowane cykliczne (stałe zlecenie) i pozostałe. Usługa wysyłki korespondencji seryjnej obejmuje swym zakresem szereg czynności zaczynając od druku i kopertowania listów, kończąc na przekazaniu gotowych listów do wskazanego przez klienta operatora pocztowego.

Usługi administracyjne skupiają również koordynowanie i nadzór nad zaopatrzeniem w materiały biurowe, środki utrzymania czystości oraz artykuły spożywcze. Czynności te pozwalają na minimalizację zaangażowania Klienta.