Brakowanie i niszczenie dokumentacji jest bardzo ważnym procesem  w każdym archiwum. Jego istotność opiera się na dwóch cechach. Po pierwsze pozwala na zredukowanie kosztów przechowywania. Po drugie jest procesem nieodwracalnym, dlatego poświęcamy mu wiele uwagi. Usługa ta polega na wydzieleniu dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął i przekazanie jej do zniszczenia. Nasi archiwiści zobowiązani są dokonać przeglądu dokumentacji według określonych kryteriów efektem którego jest:

  • wyłączenie z brakowania materiałów archiwalnych (kategorii „A”)
  • wyłączenie z brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania jeszcze nie upłynął
  • wydzielenie dokumentacji podlegającej ekspertyzie (kategorii „BE”)
  • przygotowanie spisu dokumentacji brakowanej
  • dla podmiotów będących pod nadzorem archiwalnym – przygotowanie odpowiedniego wniosku do właściwego archiwum państwowego

Po zakończeniu procesu brakowania i otrzymaniu zgód na niszczenie dokumentacji, dokonujemy fizycznego zniszczenia zasobu archiwalnego w klasie tajności P-4 wg normy DIN 66399, a po zakończeniu przekazujemy  klientowi certyfikat zniszczenia.

NASZE USŁUGI

Przechowywanie dokumentacji

Przechowywanie dokumentacji

Przechowywanie dokumentacji w specjalistycznych magazynach
zobacz

Skanowanie dokumentacji

Skanowanie dokumentacji

Digitalizacja, czyli przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej
zobacz
Opinie naszych klientów
Powierzone Firmie prace zostały wykonane bardzo profesjonalnie, sprawnie i terminowo, współpraca przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz w sympatycznej atmosferze.
Dyrektor Szkoły
Sopocka Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki
Poziom stosowanych zabezpieczeń technicznych i należyta uwaga przywiązywana do kwestii ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przez pracowników zasługuje na wyróżnienie.
Zarząd
Kasa Stefczyka
Wykonawca wykazał się sprawnością organizacyjną i umiejętnością współpracy. Zadanie wykonane zostało z należytą starannością.
Pomorski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Potwierdzamy, że zlecone prace zostały wykonane z należytą starannością, rzetelnie, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz w terminie ustalonym w umowie.
Dyrektor
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie
Dlaczego klienci korzystają z naszych usług

UZNANY PARTNER

Od kilkunastu lat nasza firma obsługuje kluczowe procesy dla spółek MŚP i korporacyjnych buyessayfriend.com. Nasze doświadczenie wykracza poza standardowy outsourcing, co udowadnialiśmy realizując setki projektów przeformatowań procesów i rozwoju w celu dostosowania do aktualnych potrzeb rynkowych naszych Klientów.

Jakość

Realizacją usług zajmują się doświadczeni w swoich dziedzinach praktycy .

Integralność

Wieloletnia obecność na rynku oparta jest o najwyższą etykę pracy.

Wsparcie

Wychodzimy naprzeciw zwykłej koordynacji usług - podpowiadamy, polecamy i pomagamy w rozwoju.

Poufność

Zachowujemy najwyższe standardy poufności na poziomie pozwalającym nam świadczyć usługi dla klientów instytucji finansowych.