Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Premium Management S.A. jest reprezentowana przez następujące osoby:

  1. Grzegorz Bierecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Grzegorz Buczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Andrzej Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej
  4. Jarosław Bierecki – Członek Rady Nadzorczej
  5. Martyna Jedlińska – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Spółka reprezentowana jest przez:

  1. Grzegorz Nowak – Prezes Zarządu
  2. Dominika Dębicka-Kamińska – Prokurent
  3. Agnieszka Zielińska-Kułaga – Wiceprezes Zarządu