Od lat misją PM S.A. jest rozwijanie i umacnianie pozycji swoich Klientów na rynku, poprzez dostarczanie zintegrowanych usług. Jako firma specjalizująca się w modelu outsourcingu, PM S.A. świadczy m.in. usługi

 • archiwizacji dokumentacji,
 • zarządzania flotą,
 • administrowania obiektami,
 • zaopatrzenia w materiały biurowe,
 • zabezpieczenia obiektów,
 • administrowania procesami kadrowymi i płacowymi,
 • rekrutacji,
 • pozyskiwania lokali pod konkretne rodzaje działalności naszych Klientów,
 • wysyłki seryjnej korespondencji,
 • projektowania i utrzymywania obiegów elektronicznych dokumentów – Workflow,
 • projektowania stron intranetowych do zarządzania m.in. dokumentacją i strukturą organizacyjną,
 • bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji,
 • analiz finansowych i wspomagania zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • leasingu samochodów, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości.

 

Od kilku lat ściśle współpracujemy z dużymi instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz przedsiębiorcami z szerokiego wachlarza branż.

Głównym celem naszej działalności jest oferowanie zintegrowanych usług w modelu outsourcingu procesów biznesowych oraz leasingu dla naszych Klientów. Dotychczasowa działalność przyniosła wiele doświadczeń pozwalających nam ulepszać oferowane Państwu usługi.

 

Główne zalety skorzystania z oferty PM S.A. to:

 • koncentracja na podstawowych celach działalności Państwa firmy,
 • utrzymanie niższego poziomu zatrudnienia, zapewniając jednocześnie wykwalifikowany personel dla zadań podstawowych,
 • zapewnienie najwyższej jakości usług w oparciu o doświadczenia oraz wiedzę PM S.A.,
 • zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na utrzymywanie bazy technicznej i organizacyjnej powierzonych działalności,
 • minimalizacja kosztów ogólnych i administracyjnych (w tym kosztów rekrutacji, utrzymania pracowników, stosowania papierowych obiegów dokumentów),
 • obniżka kosztów stałych,
 • dostęp do sprawdzonych, innowacyjnych, bezpiecznych metodologii i narzędzi.
 • zapewnienie przewarzania danych osobowych z wymaganiami obowiązujących regulacji prawnych,
 • stabilny wzrost prowadzonego biznesu, poprzez finansowanie działalności instrumentami leasingowymi.