System Workflow stanowi nowoczesne rozwiązanie informatyczne wspierające większość obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

System Workflow:

 • to podstawowe narzędzie do osiągania oszczędności w zarzadzaniu procesami.
 • pozwala na projektowanie przepływów wszelkich informacji, definiowanie formularzy elektronicznych zastępujących dokumenty papierowe i tym samym na efektywną poprawę tych procesów , które w codziennym trybie pracy powodują nieuzasadnione angażowanie zasobów.

Zalety korzystania z systemu Workflow to:

 • Znaczny spadek kosztów operacyjnych :
  • skrócenie czasu wykonywania zadań,
  • bardziej sprawne wyszukiwanie dokumentów oraz efektywniejsza ich dystrybucja i weryfikacja,
  • wyeliminowanie czynności rutynowych i dublowanych.
 • Większe wykorzystanie potencjału pracowników:
  • stały przegląd realizowanych zadań,
  • możliwość narzucenia ograniczeń czasowych,
  • monitoring i raportowanie realizowanych zadań,
  • zwiększenie efektywności i wydajności pracowników,
  • system powiadomień e-mailowych.

System Workflow to niedrogie, a niezwykle cenne narzędzie zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw, gdyż w każdym z nich zachodzą procesy biznesowe o różnym stopniu złożoności, które warto optymalizować.

Oferujemy  szereg  obiegów elektronicznych, dopasowanych do specyfiki i potrzeb klienta oraz spełniających aktualne wymagania prawem m. in:

Elektroniczny obieg delegacji krajowych i zagranicznych obieg dostosowany do aktualnych wymagań „Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Metryka obiegu sprawy – opiniowanie dokumentów – obieg dedykowany jest do opiniowania i zatwierdzania dokumentacji w organizacji. Proces obejmuje akceptację merytoryczną treści dokumentu oraz opiniowanie przez wyznaczone komórki organizacyjne np. takie jak dział prawny czy księgowość.  Narzędzie w znacznym stopniu usprawnia pracę nad dokumentem poprzez automatyczne przypisanie osób odpowiedzialnych, określanie czasów realizacji zadań. Załączniki przechowywane są w formie elektronicznej, co wpływa na obniżenie kosztów archiwizacji.

Wnioskowanie i rozliczanie zaliczek wspomaga kompleksowo proces obsługi zaliczek pracowniczych od momentu złożenia wniosku poprzez akceptację przez przełożonego, wypłacenie zaliczki pracownikowi aż po jej rozliczenie.

Wnioskowanie i rozliczanie ryczałtów samochodowych – Moduł obejmuje wnioskowanie o przyznanie ryczałtu oraz jego rozliczenie w okresach miesięcznych zgodnie z przyznanym limitem kilometrów. Zapewnia usprawnienie rozliczania ryczałtu samochodowego poprzez wybór osób decyzyjnych zgodnie ze strukturą organizacyjną oraz kontrolę ilości wprowadzanych rozliczeń dla danego okresu.

Karta obiegowa –sprawne rozliczenie pracowników kończących współpracę.

Arkusz oceny pracownika –monitorowanie postępów pracownika, jasne określenie celów oraz wskazanie ocen, służących weryfikacji kadr.

System Ocen Okresowych Pracowników (SOOP) -.  Jeden z najistotniejszych filarów polityki zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.  Niezwykle istotnym jest, aby wszystkie etapy działań takiej oceny, rozpoczynając od konstrukcji, przez wdrożenie, na zastosowaniu kończąc były prawidłowo przeprowadzone, ponieważ mają bezpośredni wpływ na jakość i efektywność pracy poszczególnych osób.

NASZE USŁUGI

Obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Kompleksowa obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania
zobacz
Dlaczego klienci korzystają z naszych usług

UZNANY PARTNER

Od kilkunastu lat nasza firma obsługuje kluczowe procesy dla spółek MŚP i korporacyjnych buyessayfriend.com. Nasze doświadczenie wykracza poza standardowy outsourcing, co udowadnialiśmy realizując setki projektów przeformatowań procesów i rozwoju w celu dostosowania do aktualnych potrzeb rynkowych naszych Klientów.

Jakość

Realizacją usług zajmują się doświadczeni w swoich dziedzinach praktycy .

Integralność

Wieloletnia obecność na rynku oparta jest o najwyższą etykę pracy.

Wsparcie

Wychodzimy naprzeciw zwykłej koordynacji usług - podpowiadamy, polecamy i pomagamy w rozwoju.

Poufność

Zachowujemy najwyższe standardy poufności na poziomie pozwalającym nam świadczyć usługi dla klientów instytucji finansowych.