zjazd_manadzerow_dsc06280_jpg_9_1

W terminie 15-16.11.2012 r. odbył się kolejny w tym roku zjazd członków Klubu Menedżerów Systemów Zarządzania.

Klub Menedżerów to inicjatywa non-profit  zainicjowana w 2011 r. przez Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. w celu  utworzenia forum wymiany doświadczeń, ujednolicania standardów funkcjonujących w grupie Kas Stefczyka oraz podnoszenia kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod zarządzania organizacją.

Misją Klubu jest zapewnienie swoim członkom transferu wiedzy w zakresie nowoczesnego, bezpiecznego zarządzania, w sposób umożliwiający praktyczne przełożenie wiedzy na działania usprawniające zarządzanie firmą.

Członkiem Klubu może zostać każdy pracownik podmiotów grupy SKOK zaangażowany w realizację strategii, polityki i celów działania organizacji, w szczególności: menedżer jakości, menedżer bezpieczeństwa informacji, pełnomocnik najwyższego kierownictwa, członek najwyższego kierownictwa, członek kadry zarządzającej.

Władze Klubu stanowią: Przewodniczący Edyta Grzybowska (Wiceprezes Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w TZ SKOK Sp. z o.o. i Dyrektor Zarządzający ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w TZ SKOK sp. z o.o. SKA), Wiceprzewodniczący Sylwia Michałowska (Koordynator ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Pełnomocnik w TZ SKOK Sp. z o.o. SKA) oraz Sekretarz Marzena Nowak (Starszy Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w TZ SKOK Sp. z o.o. SKA).

W ramach spotkań bezpośrednich członków klubu przewidziano dwa zjazdy w roku i każdy pod konkretnie dedykowanym tematem. Pierwsze spotkanie zrealizowano w Warszawie w terminie 23-24.02-2012 r. pod tematyką bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Miejscem kolejnego, drugiego w tym roku spotkania był Pałac Bursztynowy we Włocławku. Zjazd odbył się w terminie 15-16.11.2012 r., a jego tematyka tym razem dotyczyła planowania ciągłości działania. Pierwszego dnia  odbył się wieczór integracyjny, podczas którego powitano nowych członków oraz oficjalnie wprowadzono w tematykę zjazdu. W kolejnym dniu odbyło się szkolenie pt. „Korzyści i wyzwania związane z wdrożeniem Planu Ciągłości Działania”. Tematyka i zakres szkolenia został opracowany ściśle pod bieżące potrzeby organizacji reprezentowanych przez uczestników oraz samych uczestników szkolenia.

Członkowie Klubu, poza zjazdami i szkoleniami mają również dodatkową możliwość wymiany informacji i doświadczeń oraz pobrania i zapoznania się z materiałami szkoleniowymi publikowanymi na specjalnie dedykowanej na ich użytek stronie Forum Klubu.

Tekst i zdjęcia: Sylwia Michałowska