Business analysis, financial investment concept. Businessman, analyzing stock market report on digital tablet and laptop computer with market summary and financial graph

Narażenie na ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej aktywności podejmowanej przez Kasę. To z kolei wymusza, aby Kasa w swej codziennej działalności uwzględniała ryzyka, z którymi ma styczność oraz by posiadała i poszukiwała nowych form obrony przed tymi ryzykami.

Identyfikacja, pomiar, stosowanie narzędzi redukcji oraz monitorowanie ryzyka to nieodłączne składowe systemu zarządzania ryzykiem. Ryzyko operacyjne jest jednym z kluczowych rodzajów ryzyk w działalności Kasy. W związku z tym, oferujemy Państwu instrumenty wspomagające system zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Elementy naszej oferty to:

  1. system informatyczny z procedurą,
  2. wdrożenie,
  3. szkolenia pracownicze,
  4. cykliczny przegląd ryzyka
  5. usługi w zakresie koordynowania system zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz
  6. konsultacje.