sygnet_100px

Do zintegrowanych Kas Stefczyka, do których obok największej spółdzielni, Kasy Stefczyka, należą także Kasy: Wspólnota, Wybrzeże, Polska, Zachodnia, Unia Lubelska, Jowisz, 20 lutego 2012 roku dołączył SKOK Silesia Centrum.

Integracja to porozumienie równoprawnych partnerów na zasadzie pełnej dobrowolności. To lepsze i tańsze usługi, szersza oferta, wspólne kampanie reklamowe i silniejsze działanie na wielu polach.  

– To dla nas rewolucja – przyznaje Joachim Nowak, prezes zarządu SKOK-u Silesia Centrum. – Ale innej drogi nie ma. Jeśli miałbym wymienić najważniejsze elementy integracji, to byłaby to możliwość korzystania z doświadczeń tych Kas, które już w grupie funkcjonują, podniesienie sprzedaży, wielkości i jakości oferty oraz osiągnięcie wymaganego wskaźnika kapitałowego. Dzisiaj Silesia Centrum to instytucja zrzeszająca 38 tysięcy spółdzielców, to 170 milionów złotych aktywów, 46 oddziałów – z tendencją rosnącą, i wreszcie 180 pracowników.

Istotne jest, iż każda Kasa mimo integracji nadal pozostaje osobnym podmiotem gospodarczym i prowadzi własną politykę cennikową. Zintegrowane Kasy mają bardzo zbliżoną ofertę, co umożliwia prowadzenie np. wspólnych kampanii reklamowych. Placówki mają podobnie przyjazne wnętrza (zarówno dla pracowników, jak i dla klientów), przyjazną atmosferę i utrzymują wysoki standard obsługi – dzięki podnoszeniu poziomu wyszkolenia pracowników.

Andrzej Sosnowski, prezes Kasy Stefczyka, doskonale wie, czym jest synergia. – To porozumienie powoduje, że możemy czerpać wspólnie z połączonej siły tych Kas. To porozumienie nie tylko kapitałowe, ale i osobowe, ludzkie – przekonuje. – Jesteśmy w stanie wspólnie więcej osiągnąć, szybciej dochodzić do wspólnych rozwiązań, mamy większe możliwości finansowe. Możemy połączyć nasze działania nie tylko w akcjach marketingowych, promocyjnych, działaniach na rzecz naszych członków, ale też na rzecz wspólnych akcji misyjnych czy charytatywnych. To wszystko powoduje, że takie porozumienie ma sens. Wzmacnia nie tylko Kasy jako organizacje finansowe, ale przede wszystkim daje większe możliwości spółdzielcom Kas tworzących porozumienie.

Odpowiedź na pytanie, jakie konkretne korzyści niesie za sobą poszerzanie porozumienia, można zawrzeć w jednym zdaniu: niższe ceny usług dla członków zrzeszonych Kas.

Porozumienie, do którego właśnie dołączył SKOK Silesia Centrum, Kasy zawarły dwa lata temu. Jak dziś oceniają tamten krok? Wiktor Bojar, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kasy Unii Lubelskiej, wylicza:

– To możliwość posiłkowania się wiedzą, którą posiadają Kasy, to możliwość zdobycia dodatkowych narzędzi, na które pojedyncze SKOK-i po prostu nie stać, to wreszcie możliwość posiłkowania się wiedzą wysokiej klasy specjalistów i oszczędności dla poszczególnych Kas, chociażby w zatrudnianiu nowych pracowników. Słowem, połączenie było krokiem bardzo korzystnym, wspomnę jeszcze o większych możliwościach dla naszych członków. I mam na myśli nie tylko ceny usług, ale też dostęp np. do kont czy lokat internetowych i bankomatów.

Integracja Kas to także racjonalność ekonomiczna. W czasie europejskiego kryzysu i krajowych problemów gospodarczych konsolidacja systemu pozwala być bardziej konkurencyjnym. Wspólne działania zwiększają bezpieczeństwo działalności, zmniejszają ryzyko – dzięki wprowadzeniu jednolitych systemów itd.

Maciej Krzesiński, dyrektor Departamentu Rozwoju z Towarzystwa Zarządzającego SKOK, dodaje:

– Kasy działają kompleksowo i z jak najwyższą jakością. Obecnie to grupa, która jest liderem wśród spółdzielczości finansowej w kraju. To Kasy, które wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania, przez co ich jakość stale się podnosi. W grupie, zwłaszcza silnej, można więcej.