Warning: Undefined array key "the7_auto_width_tablet" in /home/klient.dhosting.pl/stefnieruch/pmsa.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "the7_auto_width_mobile" in /home/klient.dhosting.pl/stefnieruch/pmsa.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87
logo_skef

Warning: Undefined array key "the7_auto_width_tablet" in /home/klient.dhosting.pl/stefnieruch/pmsa.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "the7_auto_width_mobile" in /home/klient.dhosting.pl/stefnieruch/pmsa.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w szerokim zakresie działa na rzecz konsumentów usług finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą. Od 2005 roku SKEF jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku oraz całorocznych darowizn. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących, realizując programy w zakresie edukacji finansowej.

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku również w roku bieżącym na wsparcie następujących działań:

– Projekt „Pomóż Oszczędzać Rodzinie” – Projekt jest odpowiedzią na problemy rodzin o niskich dochodach, które nie miały szansy nabyć umiejętności świadomego korzystania z produktów dostępnych na rynku finansowym i tym samym są grupą społeczną narażoną na zjawisko nadmiernego zadłużenia. Celem projektu jest edukacja rodzin w zakresie planowania i skutecznego zarządzania finansami osobistymi. Każdy uczestnik przy wsparciu mentora – opiekuna rodziny, będzie miał możliwość indywidualnego opracowania budżetu domowego dostosowanego do swoich potrzeb. „Pomóż oszczędzać rodzinie” to próba, zarówno podniesienia świadomości finansowej uczestników projektu oraz ich rodzin, jak i wyrobienia nawyku oszczędzania. W grudniu 2013 zakończyła się IV edycja projektu.

– Szkolenia dla rodzin z zakresu edukacji finansowej dotyczące pojęć finansowych a także planowania budżetu domowego i praw konsumenta. Prowadzone warsztaty mają charakter autorski i są konstruowane po wcześniejszej analizie potrzeb i oczekiwań oraz wsparte profesjonalnym doradztwem, umożliwiającym praktyczne wdrożenie nowych rozwiązań.

– Fundusz stypendialny

W minionym roku, dzięki posiadanemu statusowi organizacji pożytku publicznego oraz hojności Darczyńców, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na SKEF, mogliśmy uruchomić wypłatę stypendiów dla dziewięciu uzdolnionych studentów uczelni wyższych w ramach projektu „Fundusz Stypendialny”.

Darowizny 1% na rzecz SKEF można wpłacać na następujący rachunek bankowy:

BZ WBK SA III/o Gdynia

34 1090 1102 0000 0001 1200 8689

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz SKEF.

Więcej informacji o naszej działalności oraz bezpłatny program E-PITY 2013 znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.skef.pl


Warning: Undefined array key "the7_auto_width_tablet" in /home/klient.dhosting.pl/stefnieruch/pmsa.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "the7_auto_width_mobile" in /home/klient.dhosting.pl/stefnieruch/pmsa.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "the7_auto_width_tablet" in /home/klient.dhosting.pl/stefnieruch/pmsa.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "the7_auto_width_mobile" in /home/klient.dhosting.pl/stefnieruch/pmsa.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87