logo_skef

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wraz z partnerami serdecznie zapraszają do udziału w VIII edycji konkursu ekonomicznego!
Temat ósmej edycji konkursu to: „Bezpieczne pożyczanie i kredytowanie. Świadome budowanie pozytywnej historii kredytowej”.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla uczniów, nauczyciela i szkół!

Do udziału w Mistrzostwach zapraszamy gimnazjalistów z całej Polski!

Prace można przesyłać do dnia 11 kwietnia 2013 r.

Partnerem strategicznym konkursu jest Biuro Informacji Kredytowej S.A., patronat honorowy nad nim objęli: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Pozostali sponsorzy to: Fundacja Stefczyka, której Fundatorem jest Kasa Stefczyka, SKOK Ubezpieczenia, Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A., Ecco Holiday Sp. z o.o., SKOK im. St. Adamskiego.Patronat medialny nad konkursem objęła Apella S.A. oraz Gazeta Bankowa.