server room 3d illustration with node base programming data  design element.concept of big data storage and  cloud 
computing technology.

Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o. S.K.A. z sukcesem wdrożyło zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-ISO/IEC 27001:2001.

Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o. S.K.A. z sukcesem wdrożyło zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-ISO/IEC 27001:2001.

Podstawą do budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Towarzystwie Zarządzającym SKOK sp. z o.o. S.K.A. były kompletne, bez wyłączeń, wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2007 obejmujące działalność wszystkich komórek organizacyjnych Towarzystwa Zarządzającego SKOK sp. z o.o. S.K.A..

Docelowo system obejmuje swoim zakresem:

świadczenie usług analizy kredytowej, windykacji i restrukturyzacji, administracyjnych, organizacji ochrony fizycznej obiektów i mienia, inwestycyjno-remontowych, wysyłki centralnej, archiwizacji dokumentacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania flotą, obsługi sieci bankomatów, zarządzania produktami, leasingowych, usługi doradcze i konsultingowe, zarządzanie eProduktem,  telesprzedaż, marketing sprzedaży WWW, usługi hostingu, marketingu, obsługa sprzedaży e-skok.

Od dnia 5 grudnia 2011 r. Spółka posiada oficjalne uprawnienia do posługiwania się znakami certyfikacji potwierdzającymi spełnienie zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

Zaświadczenie certyfikacji wydane zostało przez firmę Q&R Sp. z o.o. – Quality & Reliability Polska.

Sukces w procesie certyfikacji przedkłada się na gwarancję zapewnienia wysokiej jakości w działalności klientów Towarzystwa Zarządzającego SKOK sp. z o.o. S.K.A. – szczególnie w zakresie outsourcowanych obszarów.

Jednym z głównych powodów decyzji o certyfikacji było dążenie do zapewnienia stałego podwyższania jakości świadczonych przez Spółkę usług oraz ciągłego podnoszenia zadowolenia jej partnerów biznesowych.

Więcej informacji na temat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Towarzystwie Zarządzającym SKOK sp. z o.o. S.K.A.:

Sylwia Michałowska

Koordynator ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Pełnomocnik

e-mail: sylwia.michalowska@tzskokska.pl

tel.: 607-33-92-11